Technológie dojenia

Firma Agromont Nitra, spol. s r.o. prináša neustále inovácie v technológiách na získavanie mlieka. Ponúka kompletné riešenia systémov dojenia značky BouMatic, ktorej je výhradným dodávateľom pre Slovensko. Počas 25 rokov pôsobenia v tejto oblasti je neustále našou prioritou garancia spoľahlivého 24- hodinového servisu.

Boumatic dojacie zariadenia spĺňajú všetky platné medzinárodné normy a štandardy pre získavanie mlieka.

Uplatnenie princípov dojenia firmou BouMatic zaisťuje:

  • efektívne a šetrné dojenie vašich dojníc
  • maximálny výkon dojacieho zariadenia a vysoké hodnoty prietoku mlieka pri kratšom čase nasadenia dojacich jednotiek
  • vysokú efektivitu dojacieho zariadenia s plynulou premávkou kráv

Typ dojacieho zariadenia, jeho výkon, počet stojísk a ostatné parametre, navrhujeme s ohľadom na veľkosť stáda, počet kráv v skupine, početnosť dojení a požadované trvanie jedného cyklu dojenia. V neposlednom rade chceme dosiahnuť, aby dojené kravy boli najneskôr do hodiny naspäť v maštali.

Robíme všetko preto, aby sme spoločne podojili vaše kravy „jemne, rýchlo a úplne“.