Dojárne

Typ dojacieho zariadenia, jeho výkon, počet stojísk a ostatné parametre, navrhujeme s ohľadom na veľkosť stáda, počet kráv v skupine, početnosť dojení a požadované trvanie jedného cyklu dojenia. V neposlednom rade chceme dosiahnuť, aby dojené kravy boli najneskôr do hodiny naspäť v maštali. Robíme všetko preto, aby sme spoločne podojili vaše kravy „jemne, rýchlo a úplne“.