ColoQuick

Systém prvého kŕmenia teliat mledzivom – ColoQuick


Kolostrum – tekuté zlato!
Dostať z chovu teliat optimum je základným kameňom každého úspešného farmára. V súčasnosti si nik nemôže dovoliť neťažiť v plnej miere z genetického potenciálu svojich zvierat. Každý farmár si je vedomý toho, aké dôležité je kolostrum pre čerstvo otelené teľa. Avšak poznatky súčasných štúdií potvrdzujú, že je veľmi dôležité podať teľaťu 4 litre vysokokvalitného kolostra v priebehu jednej hodiny po otelení na preplach celého tráviaceho systému. Dosiahne sa tým posilnenie obranyschopnosti a odrazí sa to aj na výrazne vyššej produkcii mlieka.

Avšak nie všetky kravy majú kolostrum dobrej kvality. Zároveň veľmi málo teľatám sa podarí vycicať do 1 hodiny po narodení 4 litre kolostra od svojej matky!Keď toto vezmeme do úvahy, je možné nejakým rýchlym spôsobom skontrolovať kvalitu kolostra, mať ho dostupné kedykoľvek a dopomôcť teľaťu vypiť 4 litre takéhoto kolostra rýchlo a jednoducho?

Nový Coloquick systém umožňuje postupne si vybudovať kolostrálnu „banku” s iba tým najkvalitnejším kolostrom. Takýmto spôsobom je kedykoľvek možné ponúknuť teľatám najlepší možný štart do života. Výnimočný dizajn tohto zariadenia je taktiež kľúčový pre jeho praktické a jednoduché využitie na Vašej farme.

  • Istota má prednosť pred náhodou
  • Vynikajúce zdravie hneď od začiatku
  • Lepšie výsledky efektívnejším spôsobom

Na to je vyvinutý Coloquick, komplexný manažment systém.

Ako to funguje:

  • Vytvoríte si kolostrálnu banku, ktorú máte plnú praktických vreciek s kvalitným kolostrom.
  • Vyberiete 1 takéto vrecko (s objemom 4 litre) z kolostrálnej banky a nakŕmite ním čerstvo otelené teľa hneď po telení.
  • Potom podojíte matku-kravu a skontrolujete kvalitu jej kolostra.
  • Ak je kvalita kolostra vyhovujúca, vložíte ho do kolostrálnej banky (chladničky alebo mrazničky).

Fotogaléria