Ventilátory topcool

Ak teplota presiahne hodnotu 20 °C v kombinácii so zvyšujúcou sa relatívnou vlhkosťou, dojnice začínajú bojovať s negatívnymi dôsledkami tepelného stresu. Znižujú produkciu mlieka, zhoršujú sa ich reprodukčné vlastnosti, nesprávne regenerujú v období státia na sucho, rodia málo životaschopné teľatá, a znižuje sa ich dlhovekosť v dôsledku oslabenia imunitného systému, či zhoršenia zdravotného stavu paznechtov. Jeden z účinných spôsobov ako výrazne znižovať dôsledky tepelného stresu je inštalácia ventilátorov. Odvetranie ustajňovacích priestorov má veľký význam počas celého roka pre vytvorenie optimálnych podmienok pre maximálne využitie produkčného potenciálu chovaných zvierat.

Radi vám poradíme pri výbere správneho typu z našej ponuky ventilátorov.

 

Košový ventilátor Topcool 36

– vhodný do maštale, budovy dojárne, vyčkávacieho priestoru pred dojením

– priemer ochranného koša 1000 mm

– inštalačný rozpon 7-9 m

– objem preneseného vzduchu 15 486 m 3 /hod

 

 

Panelový ventilátor  P 55

– veľkokapacitný nízkootáčkový ventilátor

– vhodné riešenie pre objekty s dostatočnou výškou stropu min. 4,5 m.

– inštalačný rozpon 9-12 m

– objem preneseného vzduchu 44 684 m3/hod

 

 

Cyklónový ventilátor VHV 55

– veľkokapacitný nízkootáčkový ventilátor s laminárnym prúdením vzduchu

– efektívne ochladzovania zvierat prostredníctvom laminárneho   prúdenia vzduchu

– vhodný do objektov s min. výškou stropu 4,5 m

– inštalačný rozpon 15 m

– objem preneseného vzduchu 46 031 m3/hod

Fotogaléria