Ventilačné tubusy na odvetranie telatníkov

Dostaňme to najlepšie z vonka do vnútra! Spôsoby odvetrania maštalí Výmenu vzduchu a dobrú ventiláciu je možné zabezpečiť̌ jednou alebo kombináciou nasledujúcich metód:

Avšak pre najzraniteľnejšiu kategóriu zvierat, ktorou sú teľatá, môže byť náročné zabezpečiť̌ dostatočnú výmenu vzduchu pri využití iba prirodzenej a mechanickej ventilácie. Pre teľatá je potrebné v maštaliach zabezpečiť̌ dodatočný zdroj ventilácie pre dosiahnutie optimálnych ustajňovacích podmienok celoročne. Takýmto dodatočným zdrojom ventilácie môže byť systém ventilačných tubusov.

Galebreaker ventilačné tubusy sprostredkujú dostatočné množstvo čerstvého, rovnomerne distribuovaného
vzduchu do zóny
zvierat bez vytvorenia prievanu, pričom sa takýmto spôsobom eliminuje v maštaliach prítomnosť̌ vlhkosti, plynov, vzduchom prenášaných patogénov a nadbytočného tepla.

Systém ventilačných tubusov pozostáva z ventilátora, namontovaného na vonkajšej stene maštale, ktorý je napojený na horizontálne namontovaný tubus z tkaniny. Takýto tkaninový tubus má v sebe otvory, ktoré sú presne nadimenzované tak, aby zabezpečili rovnomernú distribúciu a rozptyl čistého, čerstvého vzduchu v smere pre zvieratá. Galebreaker ventilačné tubusy sú zavesené na dvoch závesoch (nie iba na jednom), aby sa predišlo prekrúcaniu tubusu.

V minulosti sme sa mohli stretnút s konceptami ventilačných tubusov, ktoré boli navrhnuté a inštalované nesprávne, dôsledkom čoho bola nedostatočná distribúcia vzduchu a nesprávne smerovanie vpúšťaného vzduchu. To následne viedlo k ochoreniam zvierat. Aby sa predišlo takýmto chybám, pri špecifikácii systému ventilačných tubusov vychádzame vždy z nadobudnutej odbornosti a konkrétnej situácie na danej farme. Takýmto spôsobom je každý systém navrhovaný na mieru podmienkam a potrebám farmy.

Fotogaléria