Dezinfekcia vonkajších povrchov

HYPRED CLEAN

Tekutý viacúčelový prostriedok pre rôzne druhy povrchov.

HYPRED FORCE 7

Prípravok na dezinfekciu priestorov a prepravných zariadení pre zvieratá.