Kruhové dojacie zariadenia BouMatic

Kruhové dojacie zariadenie BouMatic

Navrhnuté pre nepretržité prevádzky a veľkokapacitné farmy. Kontinuálny proces dojenia s maximálnou plynulosťou premávky kráv.

 

Externé kruhové dojacie zariadenia s dojením na vonkajšom obvode kruhu:

Xcalibur™ 360EX

 • robustné vyhotovenie pre dokonalú plynulosť a maximálnu účinnosť dojacieho zariadenia s počtom až 80 dojacích miest
 • dobre akceptovateľná platforma pre kravy bez obmedzujúceho pôsobenia technologického hradenia
 • integrované elektronické jednotky stavané do náročných prevádzkových podmienok
 • platforma kruhu sa točí pomocou nylonových valcov, ktoré zabezpečujú jej plynulý a hladký chod
 • mliečny zberný systém, mliekomery ako aj podtlakové potrubie a pulzácia sú umiestnené z vnútornej strany kruhu, čím sú chránené proti znečisteniu alebo poškodeniu

Streamline™ 360EX

 • robustná konštrukcia, spoľahlivé vyhotovenie zaručuje bezproblémovú prevádzku aj pri dojení 16 h denne
 • vyspádovaná platforma so špeciálnym povrchom zaručuje dobrú stabilitu kráv a zároveň ľahké čistenie
 • inteligentný dizajn, vysoká konštrukčná životnosť zaručujú efektívnu návratnosť vynaložených investícií
 • maximálny výkon až do 2000 dojených kráv 3 krát denne

 

Interné kruhové dojacie zariadenie z dojením vo vnútri kruhu:

Xpedia™ 360IX

 • ľahký nástup kráv z vyčkávacieho priestoru
 • počet dojacích miest 16-36
 • konštrukcia hradenia uspôsobená tak , aby automaticky naviedla kravu do správnej polohy pre dojenie
 • ergonomicky uspôsobený výrez platformy stojiska umožňuje bočné aj zadné pripojenie dojacej jednotky
 • 4- prechody pre ľahký vstup obsluhy do priestoru na dojenie
 • dojacie jednotky a ovládacie prvky dojičov sú umiestnené s ohľadom na dobrú viditeľnosť oblasti vemien

 

Fotogaléria