Paralelné dojacie zariadenia BouMatic

Paralelné dojacie zariadenie BouMatic

Paralelné stojisko Xcalibur™ 90 LX predstavuje úplne nový štandard medzi paralelnými stojiskami a ponúka riešenie pre nepretržitú prevádzku, komfort dojených kráv a efektívnosť práce.

 • bezproblémový a bezpečný prístup dojičov k vemenám, ako aj ich dobrá viditeľnosť
 • konštrukčné riešenie hradenia bez stĺpov sekvenčných brán
 • sekvenčné brány gravitačne sa zatvárajúce
 • priestrannosť pre rýchly, bezstresový nástup a odchod kráv z dojárne
 • robustný hrudný trám s pneumatickým zdvihom, pneumatická indexácia a zadné nerezové panely vytvárajú spoľahlivé paralelné stojisko pre prevádzky s vysokým zaťažením
 • integrované kalíšky dezinfekcie v technologickej hrane v jame dojičov
 • optimálny výkon pre stáda až do veľkosti 1200 ks

 

Paralelné stojisko Xpressway zaručuje rokmi overený typ hradenia v paralelných dojárňach. Svojím vyhotovením ponúka všetky výhody, ktoré tento typ stojiska ponúka.

 • šírka stojiska 760 mm
 • sekvenčné bránky pre vymedzenie individuálneho stojiska každej kravy
 • patentovaný otočný trám zabezpečujúci fixáciu dojených kráv s následným plynulým odchodom po ukončení dojenia
 • optimálne zapolohovanie dojených kráv pre bezpečné a komfortné vykonanie prípravy vemena s následným zapojením dojacej jednotky
 • zadné nerezové panely s ritným žľabom na zachytávanie výkalov
 • elektronické jednotky zabudované v nerezovom panely v optimálnej výške pre zachovanie čo najväčšieho priestoru na manipuláciu a prehľad o priebehu dojenia

 

Fotogaléria