Rybinové dojacie zariadenia BouMatic

Rybinové stojisko patrí medzi obľúbený a overený typ hradenia medzi chovateľmi.

  • poskytuje dobrý prehľad o vemenách dojených kráv
  • žiarovo zinkovaná konštrukcia s pneumatickým ovládaním bránok z ktoréhokoľvek miesta v jame dojičov
  • komfortné stojisko s plynulým nástupom kráv
  • spoľahlivé konštrukčné prevedenie pre prevádzku 365 dní v roku
  • optimálne riešenie pre stáda do 400 ks dojených kráv
  • odporúčaný počet stojísk v tomto type dojárni je od 2×5 do 2×12

Fotogaléria