Ochrana proti zamrznutiu

V zime, keď teploty často dosahujú bod mrazu, je dôležité udržať správnu teplotu vody vo vodovodných potrubiach napájačiek. Riešenie ponúka kombinácia výhrevných káblov a cirkulačného ohrevného systému vody.

Výhrevný kábel

Výhrevný kábel slúži k obtočeniu vodovodného potrubia napájačiek. V našom sortimente ponúkame výhrevne káble s integrovaným termostatom alebo priestorovým termostatom v maštali. Je dodávaný so zástrčkou 230 V. Výkon výhrevného káblu je 100 W na meter a teplota je prostredníctvom výhrevného kábla udržiavaná v rozmedzí od + 3 ⁰C do +10 ⁰C. Dĺžka káblu je od 2 m po 60 m.

Cirkulačné (obehové) ohrevné systémy

Cirkulačné ohrevné systémy zabezpečujú nezamŕzajúcu vodu vo vodovodných potrubiach, čím spoľahlivo zásobujú zvieratá i pri teplotách pod bodom mrazu a zároveň chránia vaše potrubia. Ponúkame rôzne druhy cirkulačných ohrevným systémov, ktoré sú vhodné pre veľké voľné ustajnenia, ale aj pre malé maštale. Vodovodné rozvody a všetky napájačky sú vzájomne prepojené v okruhu s cirkulačným systémom. Každý systém je vybavený výhrevným telesom a obehovým čerpadlom. Výhrevné teleso je riadené termostatom a vybavené ochranou proti prehriatiu. Požadovanú teplotu je možné regulovať pri Modeloch 311, 317 a 312. Každý okruh je vybavený alarmom, ktorý upozorní na pokles teploty pod +5 ⁰C húkaním. Dĺžka rozvodov je do 350 m, vrátane spätnej vetvy vedenia a prierez rozvodov od ½“ do 1“. Púzdro systému je smaltované a vyrobené z liatiny.