H&L 100

Kŕmny automat pre teľatá – H&L 100

Nedávne vedecké štúdie ukázali, že starostlivosťou o teľatá a efektívnym programom kŕmenia už od prvých týždňov ich života sa dá dosiahnuť výrazne vyššia úžitkovosť budúcich dojníc (nazýva sa to tzv. metabolické programovanie).
Väčší počet menších dávok, ich kvantita, zloženie a teplota zodpovedajúca veku, druhu, pohlaviu a zdravotnému stavu daných teliat, je optimálnym predpokladom pre rozvinutie ich genetického potenciálu.

Každý farmár však čelí problému, ako toto zaviesť do každodennej praxe popri svojej zaneprázdnenosti. Našťastie, prax je v skutočnosti tak jednoduchá ako teória, keď jej k tomu dopomôžu automatické systémy kŕmenia.

  • Uľahčenie a skvalitnenie Vašej práce
  • Zdravé teľatá chované v skupinách
  • Znížené náklady, zvýšený zisk
  • Bezpečnosť a spoľahlivosť

Práve týmto je známy H&L 100 – kŕmny automat, ktorý sa používa na farmách po celom svete a predstavuje základnú zložku efektívneho chovu teliat.

Ak sú toto aj Vaše ciele, tak si nebudete vedieť predstaviť život bez H&L 100 kŕmneho automatu!

Ako to funguje:

  • Teľa je elektronicky identifikované.
  • Mliečna dávka sa okamžite pripraví čerstvá a napumpuje sa do cumľa v priebehu niekoľkých sekúnd.
  • Hadica, ktorá vedie do cumľa, je opláchnutá po každej návšteve teľaťa, plus dvakrát denne sa automaticky spúšťa cyklus umývania automatu.
  • Protipirátsky ventil zabraňuje druhým teľatám, aby kradli dennú dávku teľaťu, ktoré sa kŕmi, a tak každé teľa dostane presne také množstvo mlieka, aké potrebuje.
  • Dodatočná druhá nádoba s mixérom umožňuje súčasné kŕmenie dvoch teliat.

Fotogaléria