Monta

  • pre strmé prechodové priestory so sklonom väčším ako 6%, napr. prechodové uličky, zhromažďovacie priestory
  • vyvýšený rebrový profil v tvare V na vrchnej strane poskytuje oporu pre nohy a uľahčuje odvod tekutín
  • stabilný drážkový profil zo spodnej strany
  • štvorcové výbežky medzi rebrovitým profilom vylepšujú protišmykové vlastnosti povrchu
  • schodnosť v oboch smeroch
  • testované v praxi až do sklonu 15%

Rozmery:

hrúbka: šírka: dĺžka:
cca 2,4 cm 65/130 cm 200 cm

 

vyvýšený rebrový profil v tvare V6

 

 

 

 

 

spôsob upevnenia