Monitoring priebehu telenia

CalveSense – systém monitorovania priebehu telenia kráv

Telenie je stresujúce rovnako pre kravu ako aj pre farmára, vyžaduje si neustálu ostražitosť a častokrát kvôli nemu obetujeme aj svoj spánok. Za úspešné otelenie považujeme otelenie, ktorého výsledkom je zdravé, živé teľa, dobrý štart laktácie kravy a v nadväznosti na to plynulý nábeh do ďalšieho reprodukčného cyklu.

Zjednodušte si prácu, znížte riziká, ktorým je vystavená krava aj teľa počas telenia a efektívne využite čas pomocou CalveSense, samostatného systému monitorovania telenia, ktorý informuje o tom, či a kedy potrebuje krava pomoc počas telenia! Tento jednoduchý a nenáročný systém zaznamená začiatok pôrodu monitorovaním špecifického správania sa každej kravy počas procesu telenia, upozorní na komplikácie a ak je to potrebné, viete zasiahnuť a pomôcť krave či teľaťu v správnom čase. Znížením úmrtnosti teliat, rovnako, ako z nížením zdravotných problémov kráv v dôsledku ťažkého pôrodu, sa zvýši efektivita výroby mlieka.

Ako to funguje?

  1. Malý a ľahký CalveSense senzor je pripevnený na koreň chvosta kravy za použitia jednoduchej PVC pásky. Zabudovaná technológia monitorovania pohybu kráv podrobne analyzuje ich pohyb v reálnom čase.
  2. Údaje o pohybe kravy sú prenášané do CalveSense prijímača.
  3. Hlasová správa o začatí vytláčacieho štádia telenia je zaslaná na predvolené mobilné číslo.
  4. Ak telenie stále prebieha aj po dvoch hodinách od jeho začiatku, je odoslaná aj textová správa (SMS) o tom, že krava môže potrebovať pomoc.

Zvýšenie bezpečnosti kráv a teliat

  • Upozornenia na komplikácie pri pôrode umožnia okamžite poskytnúť krave i teľaťu pomoc.
  • Senzor telenia je možné zložiť jednej krave z chvosta a hneď ho umiestniť na ďalšiu kravu bez akýchkoľvek hygienických či zdravotných rizík
  • Systém je nenáročný na inštaláciu.

Fotogaléria